Historie a vize festivalu

 

Historie

Ředitelka festivalu Zuzana Dražilová uvažovala o založení festivalu již v době, kdy byla producentkou dokumentů „Zmizelí sousedé“, které natáčeli čeští teenageři pod vedením profesionálních filmařů. Přihlašovala je na v té době začínající zahraniční filmové festivaly, specializující se na tvorbu dětí a mládeže…

První ročník festivalu Teenfilmfest.cz se konal 14. a 15. 12. 2019, kdy bylo promítáno 149 filmů, z nich 132 soutěžních, z 23 zemí světa v art kině Světozor v Praze. Často šlo o videa, která byla oceněna na zahraničních festivalech a tvořila více než polovinu festivalového programu. Hlavním cílem bylo představit české mládeži výborné filmy, které vyrobili její vrstevníci v různých zemích světa. Také zde byly představeny vydařené filmy českých tvůrců. Rovněž se konala promítání filmů pro základní a střední školy v různých kinech v Praze i mimo ni, což pokračovalo i roce následujícím. Dále viz archiv.

V roce 2020 nebylo možné z důvodu pandemie covidu realizovat standardní 2. ročník festivalu. Proto festivalový projekt pokračoval promítáním festivalových filmů z 1. ročníku pro školní mládež ve věku 6 až 19 let v online podobě. Na základě specifických požadavků různých typů českých škol jsme vytvořili přibližně 45 až 60timinutové elektronické filmové bloky „na míru“, sestavené z filmů promítaných během Teenfilmfestu 2019. V době nouzového stavu se na ně žáci a studenti dívali na základě přístupových hesel doma na počítačích nebo je učitelé promítali žákům ve školách v době, kdy to situace ohledně pandemie dovolovala. Dále viz archiv.


Vize

Díky nejmodernějším audiovizuálním i počítačovým technologiím drží současná nejmladší generace ve svých rukách důležité nástroje. Podstatné ale je, jakým způsobem je bude užívat. Zda jako pozitivní prostředek pro tvorbu a vznik něčeho dobrého a přínosného, co náš svět obohatí, anebo jako zbraň, která škodí. Stále se zdokonalující technika tu byla, je a stále více bude a je jen na nás, jak s ní naložíme!

Proto přicházíme v roce 2021 s novou podobou online festivalu, kterou chceme i v následném období více rozvinout. Zkušenosti z pandemie covidu nám přinesly nová poznání, za které jsme vděčni. Festival bude šestitýdenní a všechny jeho aktivity se budou konat přes internet. Živé akce také budou streamovány přes internet. Věříme, že díky několika týdnům online projektu zprostředkujeme v roce 2021 nejzajímavější festivalová audiovizuální dílka velkému množství publika, včetně dalších akcí, jako budou talk shows, Q&A, workshopy atd. Naším cílem je zveřejnit na platformě www.afilmteensfest.com nejlepší filmy z mezinárodní tvorby dětí a mládeže do 21 let. Nejdůležitější cílovou skupinou je pro nás mládež ve věku 11 až 17 let. Jde nám o informovanost, komunikaci, inspiraci, zprostředkování kontaktů a možností mezi nejmladšími filmovými tvůrci z celého světa. Díky výměně informací a zkušeností chceme dosáhnout zvýšení kvality audiovizuálních děl vyráběných dětmi a mládeží v mezinárodním kontextu. Pokud to situace v budoucnu dovolí, z našich aktivit nevyloučíme ani prezentaci filmů v kinech a živé workshopy.

Chceme podpořit kreativitu, mediální gramotnost, rozvoj vkusu a estetiky, morální a sociální vnímání a také kritické myšlení dětí a mládeže. Jde nám o kulturní zážitky a zábavu, ale i o výchovu a alternativní vzdělávání. Je pro nás důležité inspirovat pedagogy různých typů škol a pomoci vývoji filmové či mediální výchovy, chceme pomoci ji propagovat. Naším záměrem je rozvinout tvořivost, originalitu a kvalitu tvorby začínajících filmařů prostřednictvím atraktivní, snadno obsluhovatelné a stále se vyvíjejí techniky, což má vést ke zpracování vlastních originálních témat s minimálními či nulovými rozpočty. Podporovat budeme i znevýhodněnou českou mládež z dětských domovů s omezenými příležitostmi v rámci audiovizuálního projektu „Okna do světa“ a rádi bychom rozvinuli spolupráci dětských domovů v oblasti filmové a mediální výchovy na mezinárodní úrovni.