Pravidla a podmínky

 

Přihláška ke stažení [ 18 kB, DOCX ]

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ audiovizuálního díla (dále jen „AVD“ nebo „dílo“)

 1. Hlavní autoři a tvůrci AVD jsou děti a mládež z celého světa ve věku mezi 6 a 20 lety. AVD mohou být zpracována i skupinami tvůrců. Spolupráce dospělých na AVD by měla být maximálně 45tiprocentní, větší část musí udělat začínající tvůrci do 20 let sami.
 2. Přihlásit AVD může kterýkoliv filmový nadšenec. Není podstatné, zda tvůrce natočil video sám či zda vzniklo v rámci školy, workshopu, tábora, školy apod.
 3. Maximální délka díla je 25 min. (je-li delší, napište nám, pokusíme se najít řešení).
 4. Rok výroby prozatím není důležitý.
 5. Pro díla vzniklá na území ČR je přihlašovací poplatek nulový. Přihlašujte se přes https:// afilmteensfest.com. Můžete se také přihlásit na https://filmfreeway.com/A-FilmTeensFest (zde vám po 1. 5. 2022 musíme zaslat na kód, abyste nemuseli platit přihlašovací poplatek).
 6. Díla budou vybírat profesionálové. Přihlášení AVD nepodmiňuje jeho výběr na festival. Dílo, které nebude přijato do soutěže, může být také promítáno jako nesoutěžní.
 7. Při výběru AVD budeme upřednostňovat tato témata: láska v různých podobách, rodina a vztahy, osobní témata dětí a dospívajících, šikana a násilí, příroda a změny klimatu, diskriminace a rasismus, kybersvět, participace mladých lidí na veřejném dění, křesťanské hodnoty, náměty proti diskriminaci, rasismu, sexuálnímu zneužívání mladistvých apod. Nebojte se přihlásit filmy i s jinými tématy. Ale videa podporující návykové látky, násilí, rasismus i jinak nevhodná a škodlivá budeme vyřazovat.
 8. Podmínkou přijetí díla pro festivalový výběr je řádné vyplnění přihlašovacího formuláře a zaslání díla v patřičném formátu (viz dále). Prosíme o poskytnutí požadovaných materiálů dle instrukcí, usnadní nám to tvorbu katalogu, organizaci festivalu a propagaci AVD. Nebudete-li mít některé z materiálů k dispozici, sdělte nám, do kterého termínu je dodáte. V „Návodu k vyplnění“ (viz dále) je uvedeno, které materiály jsou nepovinné.
 9. V nezbytném případě můžete vyplnit místo elektronického formuláře také textovou verzi formuláře ve Wordu. Pokud však můžete, vyplňte náš standardní elektronický formulář.

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK AVD

 • 1. květen 2022 Brzký „Early bird“
 • 1. červen 2022 Ideální
 • 1. červenec 2022 Ideální
 • 15. září 2022 Regulérní
 • 1. listopad 2022 Regulérní (stále přijatelný)
 • 1. prosinec 2022 Nejzazší (a přidaný… když to jinak nepůjde)

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Hlavní: 1) hrané filmy, 2) dokumenty, 3) animace, 4) experimentální filmy, 5) ostatní videa.

Do kategorie „ostatní“ náleží veškerá další tvorba – např. reklamy, znělky, klipy, music videa, počítačová grafika, hry apod., nebudou-li vhodné pro kategorii „experimentální“ nebo „animace“.

Podkategorie dle věkutvůrců: a) do 10 let, b) 11 až 14 let, c) 15 až 17 let, d) 18 až 20 let.

CIZOJAZYČNÉ PODTITULKY: Máte-li verze vašeho AVD a traileru s anglickými podtitulky, zašlete nám je. V opačném případě budeme vyrábět anglické podtitulky my. Dialogová listina k AVD v češtině (a nepovinně ideálně také v angličtině) musí být zaslána.

FORMÁTY VIDEA (pro dílo a ukázkový snímek)

Prosíme Vás o dodání ve formátu MP4, všechny ostatní formáty na něj budeme převádět.

Video: AVC - kodek H.264 (ostatní formáty budou do něj převedeny), min. bitrate 5Mbps,

rozlišení minim. fullHD (1020x1080, v ostatních případech letterbox)

Audio: kodek AAC, min. bitrate 192kbs, počet kanálů stereo

DORUČENÍ VIDEA A OSTATNÍCH MATERIÁLU

Vaši náhledovou a finální verzi AVD ve výše zmíněném formátu v české verzi a eventuálně i s anglickými podtitulky zašlete ve výše zmíněném formátu jako link na YouTube, Vimeo apod. nebo např. přes portály Ulozto.cz, Uschovna.cz, WeTranfer atd. Všechny další materiály (fotografie 1MB, key art/plakát 5MB, dialogové listiny k dílu v češtině i angličtině, ukázkový snímek v české verzi a s event. anglickými podtitulky) nám pošlete stejným způsobem nebo na email: prihlasky@afilmteensfest.com. Ve formuláři nám prosím zcela jasně napište, jak všechny tyto materiály posíláte.

NÁVOD K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

 1. Přihlašovací formulář může vyplnit a zaslat osoba nebo organizace a škola, která jakýmkoliv způsobem souvisí se vznikem AVD. Vyplnění kolonek označených hvězdičkou je povinné, bez jejich vyplnění se formulář neodešle.
 2. Název AVD v angličtině ideálně vyplňte sami, český význam nemusí odpovídat přesnému překladu do angličtiny. Pokud ho nevyplníte, přeložíme bez záruky přesnosti sami.
 3. Délku díla uveďte přesně na sekundy, usnadní nám to sestavení promítacích bloků.
 4. Hlavní tvůrci jsou režisér, herci v hlavních rolích, kameraman, střihač a zvukař. Vzhledem k tomu, že některou z profesí někdy vykonávalo více osob, anebo jedna osoba zastoupila více profesí nebo vyrobila celý film sama, prosíme, abyste nám toto přesně popsali. Pro zařazení filmu do správné soutěžní kategorie potřebujeme znát věk každého z hlavních tvůrců v době, kdy byl film vytvořen a dokončen (který nemusí odpovídat současnému věku filmaře).
 5. Ostatními tvůrci rozumíme všechny další osoby do 20 let, které se na filmu podílely (herci ve vedlejších rolích, asistenti atd.). Uveďte alespoň jejich funkci při vzniku AVD.
 6. Potřebujeme znát formu a objem (přibližně v %) spolupráce dospělých při vzniku díla. Při jeho posuzování při výběru na festival, a hlavně udílení cen, je to podstatné. Uveďte jména a funkce spolupracujících dospělých (např. lektor, učitel, supervize atd.), případně i jejich kontakty.
 7. Kontakt na osobu nebo organizaci (včetně kontaktní osoby), která dílo přihlašuje, je důležitý pro další komunikaci ohledně užití díla v rámci festivalu. Proto vyplňte v dané chvíli platné a ověřené kontakty, raději více e-mailů a telefonních čísel.
 8. Kontakt na hlavní tvůrce videa do 20 let (a/nebo jejich rodiče) je důležitý pro zaslání informací o přijetí filmu, Q&A, udělení cen atd. Přímý kontakt s tvůrci a jejich rodiči je pro zdárný průběh festivalu stěžejní, samozřejmě při respektování pravidel GDPR.
 9. Stručný popis díla (synopse): co nejvýstižnějším způsobem popište, o čem dílo je, jaký je jeho obsah, jaká je jeho hlavní myšlenka. Synopse je velmi důležitá pro prezentaci díla v katalogu a pro jeho propagaci na sociálních sítích a dalších médiích!
 10. Bio a filmografie hlavních tvůrců díla: kde se narodili, do jaké školy chodí, jakou školu absolvovali, jaké jsou jejich koníčky, jakých workshopů se účastnili atd. (= bio) a dále uveďte, na kterém filmu již pracovali, jaká byla jejich funkce atd. (= filmografie). Je to důležité pro propagaci AVD a prezentaci autorů samotných.
 11. Kolonka „Okolnosti vzniku díla“: např. jaká byla motivace k vytvoření AVD, jak a proč vznikla jeho základní myšlenka, kde a za jakých podmínek AVD vznikalo apod. Tyto informace jsou důležité pro Q&A (online rozhovor s tvůrci) a další propagaci díla. Tyto informace nepodceňte.
 12. Kolonka „Další informace“: zde můžete napsat další libovolné informace o vzniku díla, které považujete za zajímavé, podstatné a přejete si je s námi i veřejností sdílet. Jsou pro nás důležité hlavně pro přípravu Q&A a také propagaci. Vyplnění je dobrovolné.
 13. Způsob zaslání náhledové a finální verze AVD: ve formuláři jasně popište, jak nám je posíláte a zda každou zvlášť nebo zda náhledová verze je technicky totožná s finální. Pošlete nám originální české verze. Máte-li finální verzi pro projekci také s anglickými podtitulky, potřebujeme obě jazykové verze.
 14. „Dialogová listina“ je letos povinná. Je to písemný přepis veškeré mluvené řeči ve filmu, včetně citoslovců a titulků ve filmu, a také úvodních i závěrečných titulků. Důležité je označit pro orientaci začátky časů (v sekundách) jednotlivých vět nebo alespoň sekvencí. Do formuláře napište, jak ji posíláte. Její zaslání alespoň v češtině, a event. i v angličtině, velmi usnadní tvorbu cizojazyčných podtitulků.
 15. „Titulková listina“ v angličtině je nepovinná. Znamená přepis upravené dialogové listiny do zkrácených podtitulků tak, aby je divák mohl číst. Pomůže nám hlavně u AVD, která nám zašlete bez anglických podtitulků.
 16. Fota hlavních tvůrců: zašlete alespoň 1 foto nejdůležitějšího tvůrce, ideálně i fota dalších hlavních tvůrců (1 foto každého). Ideální velikost: 1MB. V kolonce uveďte, kolik fotek posíláte a jak (e-mailem, přes určitý portál apod.). Můžete je dodat i po přihlášení díla.
 17. Fota z filmu: zašlete minimálně 2 kvalitní fota, ideálně více. Měla by dílo výrazně představit (doporučujeme vybrat výtvarně zajímavou scénu vypovídají o hlavní myšlence díla, další fota mohou být i z natáčení štábu apod.). Ideální velikost: 1MB. Ve formuláři uveďte, kolik fotek posíláte a jak (e-mailem, přes určitou platformu apod.). Můžete dodat eventuálně i po přihlášení díla.
 18. „Key art“ je nepovinný. Je to graficky zpracovaný motiv, který se užívá pro tvorbu plakátu a při propagaci díla. Může to být i stěžejní hlavní foto z díla. Máte-li k dispozici plakát v české (a event. i v anglické) verzi, zašlete nám ho. Ideální velikost: kolem 5MB. Do kolonky uveďte, zda a jak ho posíláte (e-mailem, přes určitou platformu apod.).
 19. „Trailer“ je ukázkový snímek z Vašeho AVD. Ideální jsou pro nás 2 verze: jedna velmi krátká cca 40tisekundová ukázka a druhá cca 1,5 - 2minutová, které vaše AVD výrazně představí. Ideální je zaslat nám jeho verzi i s anglickými podtitulky (nemáte-li je, přivítáme od vás dialogovou listinu traileru v češtině, a event. i v angličtině, abychom je vyrobili). Ve formuláři napište, zda a jak je posíláte (přes jakou platformu či kde jej můžeme stáhnout apod.). Není povinný.
 20. Na konci vyplňování formuláře je nutné potvrdit, zda souhlasíte s pravidly festivalu a se zpracováním všech uvedených údajů. Bez tohoto potvrzení se formulář neodešle.

OCENĚNÍ

Uděleno bude 18 základních cen: v každé ze 4 hlavních kategorií budou předány 4 hlavní ceny, každá v jedné z věkových podkategorií dle věku tvůrců. V kategorii „ostatní“ budou uděleny maximálně 2 ceny. Mimořádně zajímavá díla dostanou těchto 10 ocenění: Ben Barenholtz Award, Cena Vojtěcha Jasného, Nejlepší mezinárodní film, Nejlepší český mimoškolní film, Nejlepší český školní film, Nejlepší film reflektující účast mladých ve veřejném dění, Nejlepší film s ekologickou tématikou a tři Ceny diváků. V případě velkého množství zajímavých děl bude navíc předáno maximálně 12 čestných uznání.

Všichni vítězové cen i čestných uznání dostanou graficky kvalitně zpracované diplomy. Vítězové cen si převezmou navíc věcné ceny od sponzorů, jako je např. elektronika, knihy, hry, oblečení a tašky, kosmetika, účast na letním týdenním filmovém campu Ambroziády, vstup např. do Národního filmového muzea, poukázky do Ovocného Světozoru, Créme de la Créme apod. Vítěz Ceny za Nejlepší mezinárodní film získá částku 500 EUR.

O ocenění filmů rozhodne mezinárodní porota složená z profesionálů. V roce 2021 v porotě byli: herečka Nela Boudová, herec Marek Lambora, režisérka Barbora Chalupová, novinář Jan Tuna, režisérka a kameramanka Jana Hojdová, režisér a střihač Robin Kvapil, scénáristka Iva Jestřábová Kašpárková, střihač Martin Mlynarič, animátor Michael Carrington. V roce 2022 by o cenách měla rozhodnout mezinárodní porota, která bude vyhlášená na našich stránkách.

DOPROVODNÉ PROGRAM:

Tvůrci budou organizátorem informováni o doprovodných i dalších programech festivalu, kterými budou Q&A (rozhovory moderátorů s tvůrci), vyhlášení cen a další. Proto ve vašem vlastním zájmu uvádějte kontakty, které jsou platné a běžně je užíváte.

KONTAKT, KORESPONDENCE A BANKOVNÍ SPOJENÍ

ADONAI for People o.p.s., Kodicilova 258/6, 108 00 Praha 10 Malešice

(Na poštovních zásilkách by mělo být jasně napsáno: „pouze pro kulturní účely, balík nemá žádnou komerční hodnotu“. Maximální uvedená hodnota balíku by měla být 10 Euro.)

Tel: + 420 603 822 181 nebo + 420 775 783 777

e-mail: info@afilmteensfest.com, zuzana@afilmteensfest.com

Bankovní spojení:

číslo účtu - 282762926/0300 (Poštovní spořitelna ČSOB a.s.), Variabilní symbol - 03

PROHLÁŠENÍ tvůrce a/nebo zákonného zástupce přihlašujícího AVD:

 1. Tvůrce a/nebo jeho zákonný zástupce prohlašují, že jsou oprávněni přihlásit dílo na A-FilmTeensFest (dále jako „organizátor“ nebo „festival“) a udělit všechna dále popsaná povolení související s jeho užitím a distribucí. Dále prohlašují, že udělují organizátorovi souhlas užívat všechny jimi zaslané materiály pro propagační účely festivalu a dávají organizátorovi a jakýmkoli třetím stranám spolupracujícím s organizátorem právo natáčet a fotografovat vzhled i hlas tvůrce díla pro propagaci festivalu a díla.
 2. Tvůrci a/nebo jejich zákonní zástupci prohlašují, že mají zajištěna veškerá autorská, promítací a další práva související s výrobou a distribucí díla a za toto nesou plnou odpovědnost. Tvůrci přihlášených a pro festival vybraných děl mají právo užívat jméno a logo festivalu ve svých propagačních i osobních materiálech (portfoliu atd.).
 3. Tvůrci a/nebo jejich zákonní zástupci souhlasí, že budou přidáni do seznamu e-mailových kontaktů organizátora. Jejich jména a e-maily mohou být také sdíleny s partnery třetích stran za účelem propagace festivalu, s mezinárodními festivaly apod. V případě, že s tím nesouhlasí, oznámí toto organizátorovi, který je povinen vzít toto v úvahu a jejich jména a e-maily neužívat.
 4. Pokud bude dílo přijato na festival, udělují tvůrci a/nebo jejich zákonní zástupci organizátorovi nevýhradní právo dílo promítat, propagovat a distribuovat, včetně online projekcí, a v plném rozsahu tak, jak to on plánuje. V případě nesouhlasu s tímto zašlou organizátorovi písemně a v patřičném časovém předstihu zákaz týkající se užívání díla. Též souhlasí s tím, že organizátor může užívat dílo v rámci dalších distribučních možností festivalu a že od něj neobdrží žádnou kompenzaci za užití díla v souladu s uvedenými pravidly a podmínkami. Dále přijímají, že je organizátor může požádat o podpis distribučních smluv, což mohu přijmout nebo odmítnout. Organizátor tímto nemá a nezískává žádná autorská ani vlastnická práva k dílu.
 5. Je-li tvůrce mladší než 18 let, musí (za něj) jeho zákonný zástupce souhlasit se všemi zde uvedenými pravidly a podmínkami. Je-li to relevantní, zákonný zástupce nezletilého tvůrce rozumí a bere na vědomí, že souhlasí se všemi zde uvedenými pravidly a podmínkami pro tvůrce, jehož je zákonným zástupcem. Tvůrce a/nebo jeho zákonný zástupce berou na vědomí, že řádné odeslání přihlášky organizátorovi představuje dohodu mezi tvůrcem a/nebo jeho zákonným zástupcem a organizátorem ohledně zde popsaného užití díla a také jejich souhlas s uvedenými pravidly a podmínkami.

PRAVIDLA GDPR

Organizátoři festivalu považují ochranu a důvěrnost poskytnutých osobních údajů za důležité. Osobní údaje tvůrců a jejich zákonných zástupců i dalších osob zpracují a využijí pouze v souladu s platnými právními předpisy. Tvůrci a jejich zákonní zástupci mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený pro účely zpracování a užití jejich osobních údajů organizátorem. V dalších případech mají právo podat námitky proti zpracování jejich osobních údajů a rovněž mají právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení jejich zpracování nebo přenositelnosti. V případě odvolání souhlasu s užitím osobních ůdajů, podání námitky nebo využití některého z výše zmíněných práv budou tvůrce nebo jeho zákonný zástupce kontaktovat organizátora na uvedené e-maily.