Talk show

 

ROK 2021 (2. ročník AFTF)

TALK SHOWS -ZRUŠENO

Z důvodu výrazně zhoršené situace ohledně nové vlny pandemie Covid-19 jsme byli nuceni zrušit talk show dne 1. 12. 2021 na téma: „CO znamená distribuce filmů vyrobených nejmladšími filmaři, PROČ a JAK takové filmy distribuovat“. Termín jsme po dohodě se SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael přesunuli na únor nebo začátek března 2022. Budeme Vás o něm včas na našem webu a sociálních sítích informovat.


Talk show 1. 12. 2021 od 10 hod. na téma: "CO znamená distribuce filmů vyrobených teenagery (teen/youth films), PROČ a JAK takové filmy distribuovat". Ve spolupráci se SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael.

Cílem je seznámit začínající filmaře se specializovanými existujícími festivaly ve světě, z nichž většina je sdružena v tzv. YOUTH CINEMA NETWORK (v překladu: Asociace mládežnických organizací zabývajících se filmovou a audiovizuální výchovou, jsou zde sdruženy především festivaly) a s dalšími možnostmi (nekomerční) distribuce jejich filmů - jak v Čechách, tak v zahraničí. Chceme též mluvit o tom, co vše je zapotřebí pro takové festivaly, ale i další distribuci, připravit - dobře napsanou synopsi, kvalitní fotografie, bio tvůrců, hudební listinu (soupis užité hudby včetně autorsko-právně ošetřené hudby), dialogovou listinu, titulkovou listinu (v češtině a angličtině).
Hosté, kteří potvrdili na talk show svou účast, jsou: výkonná ředitelka mezinárodní organizace Youth Cinema Network MARIJA RATKOVIĆ VIDAKOVIĆ, ředitel pákistánského festivalu Lahore International Children Film Festival SHOAIB IQBAL, pan Petr Morávek z České televize, ředitelka A-FilmTeensFestu Zuzana Dražilová, výkonná ředitelka irského Fresh FilmFestivalu CIARDA TOBIN, ředitel španělského International Youth Film Festival Plasencia Encorto JOSÉ LUIS MUNOZ a případně ještě další především zahraniční hosté.