Okna do světa

 

Od roku 2019 realizuje nezisková organizace ADONAI for People o.p.s. filmové a mediální workshopy pro děti z dětských domovů v různých krajích ČR. Do současnosti jsme uskutečnili smysluplné workshopy ve třech domovech (v Brně, v Písku a v Dlažkovicích) a v dalších dvou (Pardubice a Unhošť) nám je doba covidová velmi narušila a přerušila.

Okna do světa

CO NABÍZÍME

V současné době nabízíme dětským domovům z různých částí České republiky realizaci pravidelných filmových workshopů tak, aby jejich konání bylo smysluplné. Ideální varianta je uskutečnění přibližně tříhodinových odpoledních pravidelných dílen během všedních dnů či víkendů. Též je možné jejich konání během celých víkendových dnů.

Dílny povedou zkušení lektoři - profesionálové v oboru filmové tvorby (dokumentární, hrané či animované), kteří již většinou mají pedagogické zkušenosti (buď lektorovali jiné workshopy nebo jsou pedagogy např. na FAMU). Lektoři jsou většinou dva, jeden z nich je hlavní a dílny stabilně vedoucí, druhý se může střídat v jejich průběhu dle potřeb a zaměření jednotlivé akce. Počet účastníků z každého domova by měl být minimálně 7 a maximálně 15 ve věku mezi 11 a 18 lety. Důležitou součástí projektu je práce v týmu, vedoucí k rozvoji schopností přizpůsobit vlastní názory, činnosti a ambice potřebám i cílům skupiny. Projekt odpovídá současným trendům a principům neformálního vzdělávání mládeže, má ji vést k zodpovědnosti za náplň volného času. Je finančně podpořen Odborem médií a audiovize MKČR a pro dětské domovy jej organizujeme zdarma.

NÁŠ CÍL

Chceme podpořit filmovou výchovu a mediální gramotnost mládeže v dětských domovech. Účastníci mohou při workshopech nalézt nové způsoby a možnosti komunikace i vlastního vyjádření, které jim mohou pomoci při jejich vlastní identifikaci, práci na vlastní osobnosti i v dalším vzdělávání (digitální audiovizuální forma zpracování témat a komunikace je v současné době uplatňována napříč různými obory). Projekt má teenagerům pomoci uvědomit si svou vlastní hodnotu a zvýšit jejich sebevědomí, ukázat jim možnosti svobodně vyjádřit vlastní postoje a názory a být zodpovědný za jejich formulování i způsob jejich prezentace. Chceme podpořit rozvoj schopností a talentů účastníků, kteří budou, mimo jiné, mít možnost vidět sebe a své výkony přímo na audiovizuálním či fotografickém záznamu. V rámci možností se chceme zabývat kritickým myšlením v souvislosti s mediálními obsahy. Přejeme si rozšířit možnosti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže v českých dětských domovech, chceme doplnit nabídku využití jejich volného času.

OBSAH DÍLEN

Obsahem workshopů je vysvětlení základních principů vzniku audiovizuálních děl, zaškolení v užití snadno obsluhovatelné kamerové, zvukové a střihové techniky, projekce vybraných krátkometrážních filmů nebo úseků z filmů, hledání filmové řeči ke konkrétním tématům, návrh story-boardů, vysvětlení základních záběrů a principů psaní scénáře k dokumentárnímu, hranému či animovanému filmu atd. Tato více teoretická část projektu se uskuteční při úvodních dílnách v podobě, aby byla pro účastníky jednoduchá a srozumitelná. Na základě našich stávajících zkušeností je nejlepší, když témata k natáčení teenagerům neurčujeme, ale když si oni sami, vždy za důsledného vedení lektorů, na témata, která chtějí zpracovávat, přijdou sami, vymyslí si je a následně audiovizuálně je zpracují. Dětem chceme představit principy a proces postprodukčního zpracování natočených materiálů střihem a zvukem. Lektoři budou zodpovědní za finalizaci zpracování natočených materiálů.

Zde je ke stažení letáček o projektu: Filmové workshopy pro děti z dětských domovů.pdf [ 925.32 kB, PDF ]

INFORMACE O NÁS [ 358.67 kB, PDF ]

KONTAKT

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na:

Lucia Vendráková (koordinátorka), e-mail: lucia.program@afilmteensfest.com, tel. 792 346 819

Zuzana Dražilová (ředitelka), e-mail: zuzana@afilmteensfest.com, tel. 603 822 181

Okna do světa