Kdo jsme

 

Hlavními organizátory jsou nezisková organizace Adonai for People o.p.s. a Sunfilms s.r.o.

Obecně prospěšná společnost ADONAI FOR PEOPLE vznikla na konci roku 2013. Od roku 2018 se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží z různých skupin a vrstev společnosti prostřednictvím audiovizuální tvorby. Naším hlavním cílem je kultivace stále se vyvíjející filmové a mediální výchovy současné nejmladší generace v mezinárodním kontextu. Jsou pro nás důležité spolupráce se sociálně i jinak handicapovanou a diskriminovanou mládeží a propojení nejmladších s nejstaršími. Organizujeme různé formy filmových workshopů v rámci aktivity Filmteens.cz a promítání pro děti a mládež i důchodce. Všechny aktivity realizujeme v souladu s křesťanskými hodnotami. Našimi nejpodstatnějšími projekty jsou Okna do světa - filmové workshopy pro děti z dětských domovů na území České republiky a mezinárodní online festival A-FilmTeensFest.

 Adonai for people


Společnost s ručením omezeným SUNFILMS byla založena v roce 2001. Svou činností navázala na Sunfilm s.r.o. (založen 1998), který distribuoval na území ČR a SR především hrané umělecké a nezávislé filmy z celého světa; některé byly oceněny Oscary či dalšími mezinárodními cenami, jako např. Pravidla moštárny, Charakter, Lola běží o život, Hlavní nádraží, Tichý hlas, Příběh A. Straighta, Antonia atd. Sunfilms byl producentem a distributorem cyklu dokumentů „Zmizelí sousedé aneb Pátrání kamerou teenagerů…“ (děti ve věku 12 až 15 let z různých míst Čech natáčely pod vedením profesionálů videa s pamětníky Holocaustu); film „Děti z Hartmanic“ vznikl v koprodukci s nizozemskou televizí NIK MEDIA a získal několik cen (např. „Zlatého ledňáčka“ na festivalu Finále Plzeň za nejlepší dokument do 30 min., „Cenu St. města České Budějovice“ na Ekofilmu). Důležitým projektem byl také 12tidílný cyklus dokumentů „Děti padesátých let“ o osudech dětí politických vězňů 50. let 20. stol. natočený studenty FAMU a vyrobený v koprodukci s ČT (čtyři z nich byly oceněny v USA na mezinárodním WORLDFESTU v Houstonu a New York International Independent Film & Video Festivalu).

 Sunfilms


Spoluorganizátorem je nezisková organizace DOKUMENTY, MLÁDEŽ & SPOLEČNOST, z.s. (založena 2006), ve které vznikla a byla distribuována audiovizuální svědectví 35 dcer politických vězňů 50. let „Dcery 50. let“ (natočili studenti FAMU, získala cenu Evropské komise „Zlatá hvězda“, vyrobena pod záštitou Prezidenta V. Havla a distribuována na více než 3 000 škol v celé ČR a do různých organizací v zemích EU s doprovodem materiálů „50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů“). Dalšími projekty NNO např. byly: „Potomci těch druhých“ (svědectví dětí židovských komunistů 50. let 20. stol.), „Historie křesťanství“, „Davidova hvězda“ (přednášky a audiovizuální workshopy na školách na téma Holocaustu a současnosti Židů), letní „Cinema Camp“ a další.

 DMS


Ředitelkou festivalu je Zuzana Dražilová. Je absolventkou Katedry produkce FAMU (Mgr.), herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka, semestrálních studií „Peace and Conflict Resolution“ na The American University ve Washingtonu D.C. a producentských dílen Eurodoc, ESoDoc a ExOriente. Během studií pracovala pro nizozemskou organizaci SRDCE EVROPY (organizovala turné různých českých a nizozemských umělců), byla produkční nezávislé filmové skupiny Bulšitfilm (spolupracující s režisérem Janem Švankmajerem), produkovala např. film NOČNÍ TRAMVAJ (režie J. Andrews, nominován na studentského Oscara v r. 1995). Byla koordinátorkou festivalu nezávislých filmů PRAGUE INDIES a spoluproducentkou filmu Vojtěcha Jasného NÁVRAT ZTRACENÉHO RÁJE. V roce 1998 založila distribuční firmu Sunfilm s.r.o. Je ředitelkou a zakladatelkou výše uvedených tří organizací a produkovala i distribuovala jejich projekty. Působila jako pedagog na SŠ a VOŠ MICHAEL a na FAMU.

 Zuzana Dražilová