Informace o soutěži - Vrchlabsko

 

Informace o soutěži - Vrchlabsko

A-FILMTEENSFEST a Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlašují soutěž o nejlepší audiovizuální dílo natočené dětmi a mládeží přibližně ve věku 9–19 let z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska. Téma / je záměrně široké. Jde nám o originální a osobní vyjádření vztahu dětí a dospívajících k místu, které tvoří jejich domov, byť třeba dočasně. Vítáme tvorbu, která toto téma propojí i s tématem udržitelnosti. Očekáváme, že se ve zpracování mohou objevit následující podtémata či úhly pohledu: rodinné a sousedské vztahy, komunitní a spolkový život, zapojení mladých lidí do veřejného dění, ochrana místní přírody, událost z novodobé historie v některém ze zmíněných tří regionů, osobní příběh nebo příběh z vlastní rodiny, vlastní identita ve vztahu k místu, kde žiji,
a její proměna během dospívání.

Informační leták ke stažení [ 498.97 kB,PDF ]

Vrchlabsko »