Konkurz (Asistenti pro komunikaci se školami)

 

Výběrové řízení na pozice Asistenti pro komunikaci se školami

Pro 3. mezinárodní festival filmů dětí a mládeže do 20 let A-FilmTeensFest hledáme asistenty pro komunikaci se školami a dalšími organizacemi pro děti a mládež z celé ČR.

Hlavní pracovní náplň:

 • pracují s naší databází ZŠ, SŠ, ZUŠ, VOŠ a dalších organizací a zařízení pro děti a mládež, kterou případně budou na základě obdržených kontaktů aktualizovat (asistent bude mít na starosti přibližně 2 kraje ČR);
 • osloví zástupce škol a další organizace telefonicky, písemně, prostřednictvím sociálních sítí a příp. i formou osobních návštěv a budou s nimi komunikovat ohledně event. přihlašování filmů, a především účasti na festivalových projekcích, workshopech a dalších akcích AFTF;
 • po domluvě s pedagogy škol atd. zajistí projekce pro školy online (a jejich přístup k online filmovým blokům) a též v kinech;
 • ve spolupráci s technikem festivalu zajistí tvorbu speciálních bloků filmů „na míru“ v případě konkrétních přání škol (týká se hlavně projekcí v kinech a případně online);
 • během konání AFTF budou se školami a dalšími zařízeními pro děti a mládež v kontaktu, budou se snažit naplnit jejich potřeby, zodpovědět jejich dotazy apod.;
 • povedou přesné přehledy o účastnících se žácích, studentech, učitelích atd. z jednotlivých škol a dalších organizací (před AFTF odhad, na jeho konci přesné počty);
 • spolu s celým týmem AFTF pro školy budou spolupracovat na tvorbě pracovních listů (pro školy, další organizace atd.) a po domluvě s pedagogy jim je budou posílat;
 • ve spolupráci týmem AFTF pomohou zorganizovat soutěže žáků a studentů během festivalu;
 • budou mít na starosti hodnotící dotazníky žáků a pedagogů (školy na ně upozorní již na začátku AFTF) a budou zodpovídat za jejich řádné vyplnění a evaluaci, zaslání AFTF a také jejich zpracování;
 • pro koordinátora vyhodnotí veškerou svou spolupráci se školami (počty, zájem, smysluplnost, návrhy na zlepšení atd.);
 • zpracují zájem škol o projekce filmů a příp. dalších akcí pro období po AFTF a jeho další ročník.

POŽADUJEME

 • komunikativnost, samostatnost, maximální spolehlivost, slušnost, flexibilitu a pečlivost
 • pozitivní pracovní nasazení
 • volný čas na práci v dopoledních hodinách alespoň 3 dny v týdnu
 • přesné vedení odpracovaných hodin a oslovených škol a dalších organizací pro děti a mládež
 • smysl pro sdílení informací v týmu ve spolupráci s hlavním koordinátorem a dalšími asistenty pro komunikaci se školami atd.
 • vlastní mobilní telefon (ideálně včetně paušálu) a počítač
 • zájem a vztah k neformálnímu vzdělávání a audiovizuální tvorbě dětí a mládeže
 • snahu rychle se učit novým věcem a postupům
 • upřednostňujeme osobní kontakty na školy a pedagogy a určitou zkušenost v komunikaci s nimi, příp. velkou snahu takové osobní kontakty rychle získat a osvojit si.

NABÍZÍME

 • minimálně poloviční pracovní úvazek (odměna je hodinová, na přesném úvazku je možné se domluvit)
 • flexibilní pracovní dobu a práci formou home office
 • zaškolení a vedení koordinátorkou, která má zkušenosti
 • uplatnění vlastních nápadů
 • možnost osobního přístupu i seberealizace
 • práci v mladém kolektivu
 • přátelský pracovní přístup
 • zajímavou spolupráci v prostředí rozvíjející se specifické oblasti audiovize
 • získání nových zkušeností, praxe a kontaktů
 • eventuální spolupráci i v období po festivalu.

Ostatní informace:

Jde o externí dlouhodobou spolupráci na Živnostenský list formou home office. Začátek časově flexibilní spolupráce od 24.října 2022. Intenzivní spolupráce v době: ihned, pak v době festivalu (8.2.2023-12.3.2023). Ocenění na základě konkrétní a přesné domluvy. Vaše nabídky prosím zašlete na e-mail: info@afilmteensfest.com.

Upřednostňujeme spolupráci na IČO formou fakturace (v případě nutnosti na smlouvu). Práce je také vhodná pro studenty vysokých škol nebo rodiče na mateřské z důvodu časové flexibility a možnosti upravit si pracovní čas dle okolností a vlastních možností. Hodinová částka je předmětem domluvy, velmi záleží na počtu získaných škol pro spolupráci s AFTF.

CV a motivační dopis zasílejte na: info@afilmteensfest.com, tel. 603822181.

Volné pracovní pozice »