Konkurz (Koordinátor pro komunikaci se školami)

 

Pro 3. roč. mezinárodního festivalu filmů dětí a mládeže do 20 let A-FilmTeensFest (AFTF, koná se 8.2. - 12.3.2023) hledáme koordinátora pro komunikaci se školami a dalšími organizacemi pro děti a mládež, ideálně se znalostí regionů Mladoboleslavsko, Rychnovsko (Rychnov nad Kněžnou, konkrétněji Kvasinsko), Vrchlabsko a případně Středočeský kraj. Práce formou home office, přibližně 0,75 flexibilnější úvazek, hodinová odměna. Podrobné informace naleznete na https://afilmteensfest.com. CV a motivační dopis zasílejte na: info@afilmteensfest.com, tel. 603822181, příp. 775783777. Nástup možný ihned.

A-FilmTeensFest 3. ročník

mezinárodní online festival audiovizuální tvorby dětí a mládeže ve věku 6 až 20 let

Výběrové řízení na pozici

Koordinátor pro komunikaci se školami – pracovní náplň:

 • Koordinuje práci a výstupy cca 5 až 7 asistentů pro komunikaci se školami z ČR (každý z nich má na starosti konkrétní oblast z ČR);
 • Svolává a má na starosti online schůzky asistentů pro komunikaci se školami z různých částí ČR;
 • Pracuje s naší databází ZŠ, SŠ, ZUŠ, VOŠ a dalších organizací a zařízení pro děti a mládež, kterou případně bude na základě obdržených kontaktů aktualizovat a dohlížet na její aktualizaci asistenty;
 • Osloví zástupce škol a další organizace telefonicky, písemně, prostřednictvím soc. sítí a případně také formou osobních návštěv a bude s nimi komunikovat ohledně event. přihlašování filmů, a především účasti na festivalových projekcích, soutěžích, workshopech a dalších akcích AFTF;
 • Po domluvě s pedagogy škol atd. zajistí projekce pro školy v kinech a také online (a jejich přístup k online filmovým blokům) – jde nám především o regiony Mladoboleslavsko, Rychnovsko a Vrchlabsko;
 • Ve spolupráci s technikem AFTF zajistí tvorbu speciálních bloků filmů „na míru“ v případě konkrétních přání škol (týká se hlavně projekcí v kinech);
 • Bude řídit tvorbu pracovních listů k jednotlivým filmům nebo film. blokům (hlavně pro školy atd.) ve spolupráci s asistenty a bude kontrolovat jejich zaslání pedagogům asistenty;
 • Během konání AFTF bude se školami a dalšími zařízeními pro děti a mládež v kontaktu, zodpoví jejich dotazy (a dohlédne na to, aby toto dělali ostatní asistenti) apod.;
 • Povede přesné přehledy o účastnících se žácích, studentech, učitelích atd. z jednotlivých škol a dalších organizací (před AFTF odhad, na jeho konci přesné počty);
 • Ve spolupráci týmem AFTF zorganizuje soutěže žáků a studentů během AFTF;
 • Má na starosti hodnotící dotazníky (nutno s nimi počítat předem), bude zodpovídat za jejich řádné vyplnění a evaluaci, zaslání AFTF (též od asistentů) a za konečné zpracování a vyhodnocení z celé ČR;
 • Vyhodnotí veškerou svou spolupráci se školami (počty, zájem, smysluplnost, návrhy na zlepšení atd.) – podklady získá od asistentů;
 • Zpracuje zájem škol o projekce filmů a příp. další akce pro další ročník AFTF.

POŽADUJEME

 • Komunikativnost, samostatnost, maximální spolehlivost, slušnost, flexibilitu a pečlivost
 • Schopnost vést příjemnými způsoby menší tým 5–7 osob (telefonicky a online) a adekvátně rozdělovat práci asistentům
 • Smysl pro sdílení informací v týmu a spolupráci
 • Pozitivní pracovní nasazení
 • Volný čas na práci od rána a především v dopoledních hodinách do cca 14-15 hod.
 • Čas na práci od začátku listopadu do 15. prosince 2022 a dále od začátku ledna do cca konce března 2023, s možností pokračovat v menší míře i v následujících měsících
 • Přesné vedení odpracovaných hodin a oslovených škol a dalších organizací pro děti a mládež
 • Vlastní mobilní telefon (ideálně včetně paušálu) a počítač
 • Zájem a vztah k neformálnímu vzdělávání a audiovizuální tvorbě dětí a mládeže
 • Snahu rychle se učit novým věcem a postupům
 • Upřednostňujeme osobní kontakty na školy a pedagogy a určitou zkušenost v komunikaci s nimi, příp. velkou snahu takové osobní kontakty rychle získat a osvojit si je
 • Dáváme přednost spolupráci na IČO formou fakturace (v krajním případě na jednorázovou smlouvu)

NABÍZÍME

 • Ideálně ¾ pracovní úvazek (odměna je hodinová, na přesném úvazku je možné se domluvit)
 • Flexibilnější pracovní dobu a práci formou home office
 • Zaškolení osobou, která má v komunikaci se školami zkušenosti
 • Uplatnění vlastních nápadů
 • Možnost osobního přístupu i seberealizace
 • Práci v mladém kolektivu
 • Přátelský pracovní přístup
 • Zajímavou spolupráci v prostředí rozvíjející se specifické oblasti audiovize

Získání nových zkušeností, praxe a kontaktů

Volné pracovní pozice »