Michael Carrington

 

Michael Carrington

Michael Carrington se narodil v Londýně, kde absolvoval středoškolská studia, vysokoškolský diplom v oboru animace získal na Filmové škole ve Zlíně (absolventský film „The Water Closed“ – kreslená animace). V letech 1997–98 působil jako animátor, výtvarník a režisér v animačním studiu Ealing, poté se věnoval reklamní animaci. V letech 2002–2005 působil jako lektor programu „Poetry in Wood“. Do roku 2010 působil ve funkci šéfa katedry animace ve Zlíně. Podílí se na organizování animačních workshopů na různých festivalech. Byl loutkovým animátorem hrané pohádky Kovář z podlesí. Byl hlavním animátorem filmu Malá z rybárny.

Porota »