FOMO (IRL)

Zpět do katalogu

 

FOMO (IRL)

"FOMO" - strach ze zmeškání něčeho důležitého. Teenager čekající na autobus se až příliš ponoří do alternativního světa. Drama s animovanými prvky nastiňuje, jak paradoxní ze své podstaty FOMO je.4C


  • Název filmu: FOMO (IRL)
  • Filmový blok: 17. KYBERSVĚT 39:29
  • Year of origin: 2020
  • Země vzniku: Irsko
  • Délka filmu: 6.13 min
  • Štáb:

    Kevin Meggs , Max Hendrickson

    Fresh Film Festival

 

Galerie