Plačící a tančící Bablu (PAK)

Zpět do katalogu

 

Plačící a tančící Bablu (PAK)

Je opravdu na místě poskytovat vzdělání jen pro chlapce? Děti ze školy Dawn Valley School z města Bhakkar zkoumají jak vzdělávání dotváří identitu chlapců stejnou měrou jako dívek.

Soutěžní kategorie: 2B+C


 • Název filmu: Plačící a tančící Bablu (PAK)
 • Filmový blok: 14. NEZNÁMÝ PÁKISTÁN 38:46
 • Year of origin: 2019
 • Země vzniku: Pákistán
 • Délka filmu: 3.06 min
 • Štáb:

  Lahore Film Festival

 • Ostatní informace:

  Tyto krátké filmy jsou součástí projektu Equality loud (Rovnost Hlasitě) založeným skupinou The Little Art, v rámci něhož se mladí lidé žijící v křehkých komunitách s nízkými platy mohou vyjádřit ke svým zážitkům prostřednictvím natáčení filmů a dokáží tak posunout debaty o rovnosti pákistánských žen a dívek na daleko osobnější a významnější rovinu.

  5 denní workshop byl veden v 10 školách a 5 univerzitách v městech Lahore a Faisalabad, a byl navržen aby zkoumal genderové nerovnosti mezi dětmi a zároveň je seznámil se základními filmařskými znalostmi.

 

Galerie